Národné projekty sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

NP "Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 30.06.2022 bolo zverejnené "Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Národného projektu Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa".

 

viac

 

Tlačiť