NP "Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa"

Národný projekt Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je zameraný na podporu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) v systéme sociálnych služieb. Finančný príspevok je určený najmä na kúpu pomôcok, hračiek a  športových potrieb za účelom  rozvoja psychomotoriky detí do troch rokov, jemnej a hrubej motoriky, rozvoja reči, komunikácie a spolupráce,  rozvíjania umeleckej a hudobnej expresie, technických zručností, pohybových aktivít či podporu kolektívnych aktivít. Na základe poznatkov z praxe sú práve hračky a pomôcky určené na hru detí najviac používané a podliehajú najväčšiemu opotrebovaniu a poškodeniu. Zamestnanci zariadení stav hračiek denne kontrolujú, aby boli vždy bezpečné pre hru detí. Z tohto dôvodu je potreba poskytnutia finančných prostriedkov na zabezpečenie vybavenia, ktoré sa rýchlo používaním opotrebováva, mimoriadne dôležitá. Prostredníctvom hry sa deti učia aj slovnej zásobe, komunikácii, vnímaniu seba samých, ale aj iných. Národný projekt Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v celkovej alokácii 1 277 881,02Eur dáva možnosť poskytovateľom starostlivosti o najmenšie deti zabezpečiť si vhodné inovatívne hračky a pomôcky, ktoré podporia vývin detí navštevujúcich zariadenia. 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2022
Dátum aktualizácie: 02.10.2023

Tlačiť