Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktívne opatrenia trhu práce 2019

Upozornenie:

Vzhľadom na nasadzovanie nového informačného systému služieb zamestnanosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (migrácia dát, konsolidácia fyzických právnických osôb, synchronizácia dát a pod.) je zverejňovanie mesačných štatistických zisťovaní o štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení dočasne pozastavené. V súčasnosti prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a dolaďovanie spracovávania jednotlivých štatistických ukazovateľov. Po definitívnom ukončení týchto procesov budú výsledky štatistických zisťovaní spätne zverejnené


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.06.2020
Dátum aktualizácie: 26.06.2020

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor