Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

2018

2018 - sociálne dávky

vývoj počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií

 

viac

 

2018 - sociálnoprávna ochrana detí - zverenie detí do starostlivosti jednému z rodičov a do striedavej osobnej starostlivosti

sledovanie zverenia maloletých detí a striedavá osobná starostlivosť

 

viac

 

2018 - Výberové informácie k SPOD a SK

sledovanie výberových informácií k sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

viac

 

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor