Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém Ústredia pozostáva zo:

  • systému manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001
  • systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001

 

Dátum vytvorenia stránky: 28.03.2022

Tlačiť