Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém Ústredia pozostáva zo:

  • systému manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001
  • systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001

 

Dátum vytvorenia stránky: 28.03.2022

Tlačiť