Etický kódex štátneho zamestnanca

VYHLÁŠKA Úradu vlády z 21.novembra 2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2021
Dátum aktualizácie: 28.03.2022

Tlačiť