Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Etický kódex štátneho zamestnanca

VYHLÁŠKA Úradu vlády z 21.novembra 2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2021
Dátum aktualizácie: 28.03.2022

Tlačiť