Výsledky vyhľadávania

Zverejnenie zadávania zákazky 1

...Detský domov, Istebné 144, Istebné 027 53, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm.a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...

(Článok)  

viac

 

Platnosť povolení na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania

... 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení za povolenia vydané na dobu...

(Článok)  

viac

 

M.A:D.D.FRUIT, Lastomírska 2, Michalovce

(Článok)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a

... praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti UoZ poskytuje pomoc: 1a) pri...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - § 56a

... so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 50k alebo § 51a zákona č.5/2004 Z.z o...

(Článok)  

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

... dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona ...

(Rubrika)  

viac

 

Pozor zmena od 1.9.2018

...Informácia o zákone č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných...

(Článok)  

viac

 

Výzva-_prieskum_trhu_na_VO_zadávanej_zákazky_výzva_na_predkladanie_cenových_ponúk_oprava_a_údržba_TV_zariadení_a_audio_zariadení_2016

...Výzva-_prieskum_trhu_na_VO_zadávanej_zákazky_výzva_na_predkladanie_cenových_ponúk_oprava_a_údržba_TV_zariadení_a_audio_zariadení_2...

(Článok)  

viac

 

Výzva-_prieskum_trhu_na_VO_zadávanej_zákazky_výzva_na_predkladanie_cenových_ponúk_Oprava_a_údržba_počítačovej_siete_a_koncových_zariadení_2016

...Výzva-_prieskum_trhu_na_VO_zadávanej_zákazky_výzva_na_predkladanie_cenových_ponúk_Oprava_a_údržba_počítačovej_siete_a_ koncových_z...

(Článok)  

viac

 

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac