Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
31.12.2012   437/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
437/§ 51/2012 
  Telovýchovná jednota Šimonka Čierne okr. Vranov nad Topľou 
30.04.2012   05/§50-PS/2012  Dohoda č. 05 / §50 - PS / 2012o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
05/§50-PS/2012 
  ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 
  161/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
161/§ 51/2012 
  ŠTÝL - Ivanov s.r.o. 
30.04.2012   06/§50-PS/2012  Dohoda č. 06 / §50 - PS / 2012o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
06/§50-PS/2012 
  Štefan Kovaľ 
01.02.2012   043/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
043/§ 51/2012 
  Špilko Štefan 
29.06.2012   249/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
249/§ 51/2012 
  Ševčíková Jana 
  186/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
186/§ 51/2012 
  Svetlík Jaroslav 
31.12.2012   08/§ 59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
08/§ 59/2012 
  SVATOBOR, o.z. 
29.03.2012   04/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
04/§59/2012 
5481,60 [$€-41B]  SVATOBOR POD OBLÍKOM, občianske združenie 
30.01.2012   005/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
005/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   004/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
004/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   009/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
009/§56/2012 
33096,63 [$€-41B]  surfin s.r.o 
28.09.2012   322/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
322/§ 51/2012 
  Súkromné gymnázium 
03.12.2012   389/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
389/§ 51/2012 
  Súkromné centrum voľného času LAURA 
01.04.2012   138/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
138/§ 51/2012 
  Sučková Anna - salón ZUZANA 
30.11.2012   386/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
386/§ 51/2012 
  Straková Zuzana - RUBÍN 
01.02.2012   071/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
071/§ 51/2012 
  Straková Zuzana 
31.08.2012   291/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
291/§ 51/2012 
  STEKO, s.r.o. 
  167/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
167/§ 51/2012 
  STEKO, s.r.o. 
31.08.2012   286/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
286/§ 51/2012 
  STD DONIVO, a.s. 
29.06.2012   237/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
237/§ 51/2012 
  STD Donivo a.s. 
01.04.2012   146/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
146/§ 51/2012 
  STAVEBNINY DOMAŠA, s.r.o. 
  159/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
159/§ 51/2012 
  SPS Servis, s.r.o. 
05.12.2012   413/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
413/§ 51/2012 
  Spojená škola internátna 
31.10.2012   349/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
349/§ 51/2012 
  Spojená škola internátna 
30.11.2012   385/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
385/§ 51/2012 
  Spojená škola 
29.06.2012   247/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
247/§ 51/2012 
  Soták Juraj 
29.06.2012   229/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
229/§ 51/2012 
  Soták Jozef 
05.12.2012   404/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
404/§ 51/2012 
  SOFFI, s.r.o. 
  181/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
181/§ 51/2012 
  Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov n. T. 
30.10.2012   31/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31/§ 52a/2012 
  Slovenský Červený kríž 
30.04.2012   5/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/§ 52a/2012 
  Slovenský Červený kríž 
31.10.2012   372/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
372/§ 51/2012 
  Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. 
31.10.2012   359/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
359/§ 51/2012 
  SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. 
12.03.2012   Dohoda č. 35 / §50a - PS / 2011 Dodatok č.1  Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 35 / §50a - PS / 2011 Dodatok č.1 
  Slavomír Adam 
31.05.2012   201/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
201/§ 51/2012 
  SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou 
  155/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
155/§ 51/2012 
  Sakalová Jozefína - SAJMON 
  156/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
156/§ 51/2012 
  Sakala Ján 
05.12.2012   405/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
405/§ 51/2012 
  SAD Humenné, a.s. - OZ Vranov nad Topľou 
06.02.2012   05/§ 53/2012  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
05/§ 53/2012 
  Rusnák Juraj 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť