Mediálne správy

Ústredie PSVaR a spoločnosť IU.N.EX PERSON sa dohodli na ukončení spolupráce

V súvislosti s realizáciou „NP - Podpora občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich uplatnení sa na trhu práce" došlo po vzájomnej korektnej dohode so spoločnosťou IU.N.EX PERSON k ukončeniu spolupráce.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť mierne poklesla, vzrástol počet uchádzačov, ktorí si našli prácu

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci 2012 13,69%, čo znamená mierny pokles 0,07 percentuálneho bodu. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku možno teda označiť za stabilizovaný.

Médiá

viac

 

Úrady práce používajú nový informačný systém,

Médiá

viac

 

Absolventom stredných škôl v Bratislavskom kraji sa darí na trhu práce najlepšie

Najväčšiu šancu nájsť si po skončení školy zamestnanie a neskončiť v evidencií úradu práce, majú absolventi stredných odborných škôl - odborov strojárskych či zdravotníckych. Vyplýva to z analýzy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Médiá

viac

 

Nové informačné systémy na úradoch práce odbúrajú byrokraciu a uľahčia život klientom

Médiá

viac

 

Do evidencie prišlo najmenej uchádzačov spomedzi všetkých februárov od roku 2008

Médiá

viac

 

Istotu a bezpečnosť dieťaťu dodávajú obaja rodičia.

Sledovať záujem dieťaťa je hlavným cieľom kolízneho opatrovníka. Vo vzájomných sporoch pri rozvode či rozchode na to často zabúdajú aj samotní rodičia. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo novú internú normu, ktorá definuje čo je záujmom dieťaťa a upravuje úlohu kolíznych opatrovníkov a postupy, ktoré musia dodržať.

Médiá

viac

 

Zamestnanosť rastie, pomáhajú aj úrady práce

Médiá

viac

 

Tisícky pracovných miest prinesie spolupráca v rámci EURES

Médiá

viac

 

Úrady práce pripravujú na jar viacero podujatí pre verejnosť,

Médiá

viac

 

Úrady práce pomáhajú nezamestnaným už 21 rokov

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť zostáva stabilná, napriek zimným mesiacom a ukončovaniu pracovných pomerov ku koncu roka

Médiá

viac

 

V terénne sú stovky pracovníkov úradov práce,

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny aj po pracovnej dobe a cez víkendy monitorujú situáciu tých klientov, ktorých život ohrozuje mrazivé počasie - občanov v hmotnej núdzi, rodín s malými deťmi, bezdomovcov.

Médiá

viac

 

Úrady práce pomáhajú občanom ohrozeným pretrvávajúcimi mrazmi

Médiá

viac

 

Oznam 7. februára 2012

Médiá

viac

 

<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac