Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktuality

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Pomáhame odídencom“/ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗМІНУ ДЖЕРЕЛА ФІНІНСУВАННЯ ПРОЄКТУ „Допомагаємо біженцям“

 

viac

 

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

 

viac

 

EU Talent Pool pomáha Ukrajincom pri hľadaní práce v Európskej únii / EU Talent Pool допомагає українцям знайти роботу в Європейському Союзі

Utekáte pred vojnou na Ukrajine a vďaka dočasnej ochrane môžete pracovať v EÚ?

Hľadáte si prácu?

Ви тікаєте від війни в Україні, але завдяки тимчасовому захисту можете працювати в ЄС?

Ви шукаєте роботу?

 

viac

 

Nová povinnosť pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti a pre fyzické osoby, ktorým poskytli služby

 

viac

 

Informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 01.01.2023

 

viac

 

Zmeny v zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.1.2023

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas mimoriadnej situácie

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 15.09.2023

 

viac

 

Prevencia proti nezamestnanosti: Bezplatné vzdelávanie vďaka projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Technologický pokrok, robotizácia a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a formujú trh práce čoraz intenzívnejšie. V mnohých odvetviach vznikajú nové pracovné príležitosti a tie pôvodné sú neraz ohrozené. 

 

viac

 

Informácia pre zamestnávateľov: postup prípadného zamestnávania občanov Ukrajiny

V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

 

viac

 

Nový portál Služby zamestnanosti

 

viac

 

Ako plniť povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta

 

viac

 

Nahlasovanie voľných pracovných miest a nahlasovanie voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

Zmeny v projekte „Prvá pomoc" 

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Tlačiť