Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktuality

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

 

viac

 

Prevencia proti nezamestnanosti: Bezplatné vzdelávanie vďaka projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Technologický pokrok, robotizácia a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a formujú trh práce čoraz intenzívnejšie. V mnohých odvetviach vznikajú nové pracovné príležitosti a tie pôvodné sú neraz ohrozené. 

 

viac

 

Lex Ukrajina - zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

Informácia pre zamestnávateľov: postup prípadného zamestnávania občanov Ukrajiny

V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

 

viac

 

Nový portál Služby zamestnanosti

 

viac

 

Ako plniť povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta

 

viac

 

Nahlasovanie voľných pracovných miest a nahlasovanie voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

Zmeny v projekte „Prvá pomoc" 

 

viac

 

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie"

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania   projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ 

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „PRVÁ POMOC“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku  

 

viac

 

Informácia o získavaní údajov o materskom k výplate rodičovského príspevku

 

viac

 

O dávku v nezamestnanosti je možné požiadať aj na úradoch PSVR

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť