Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktuality

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

ZMENY OD 1.6.2024

 

viac

 

Zmeny v elektronických formulároch informačných kariet od 25.3.2024

 

viac

 

Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

 

viac

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“

 

viac

 

Nahlasovanie voľných pracovných miest a nahlasovanie voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas mimoriadnej situácie

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Pomáhame odídencom“/ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗМІНУ ДЖЕРЕЛА ФІНІНСУВАННЯ ПРОЄКТУ „Допомагаємо біженцям“

 

viac

 

EU Talent Pool pomáha Ukrajincom pri hľadaní práce v Európskej únii / EU Talent Pool допомагає українцям знайти роботу в Європейському Союзі

Utekáte pred vojnou na Ukrajine a vďaka dočasnej ochrane môžete pracovať v EÚ?

Hľadáte si prácu?

Ви тікаєте від війни в Україні, але завдяки тимчасовому захисту можете працювати в ЄС?

Ви шукаєте роботу?

 

viac

 

Nová povinnosť pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti a pre fyzické osoby, ktorým poskytli služby

 

viac

 

Informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 01.01.2023

 

viac

 

Zmeny v zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.1.2023

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 15.09.2023

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Tlačiť