Kuratela pre dospelých

Hľadáme lektorov do špecializovaného programu „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže ako prijímateľ národného projektu „Šanca na návrat“, ktorého partnerom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny hľadá spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako lektori špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu (ďalej len ŠRaVVP) „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“ v partnerských ústavoch  Ilava a Hrnčiarovce nad Parnou

Sociálne veci a rodina

viac

 

Výzva na predloženie žiadosti o získanie akreditácie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov v rámci NP "Šanca na návrat"

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže vyhlasuje v rámci národného projektu „Šanca na návrat“ výzvu na predloženie žiadosti o získanie akreditácie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

 

Sociálne veci a rodina

viac

 

Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti

Sociálne veci a rodina

viac

 

Návrat z výkonu trestu odňatia slobody

Sociálne veci a rodina

viac

 

Tlačiť