Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Elektronické podanie je možné realizovať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta)

a vytvorené podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

V prípade, že k danej žiadosti neexistuje konkrétna elektronická služba, môžete

na elektronické podanie využiť službu všeobecnej agendy (viď obrázok nižšie)


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2015
Dátum aktualizácie: 28.03.2022

Tlačiť