Ťažko zdravotne postihnutí

Lekársky nález [ PDF]

Vyhlásenie o majetku [ DOCX]

Vyhlásenie o majetku [ PDF]

Výkaz o odpracovaných hodinách osobného asistenta [ PDF]

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/ so sprievodcom [ DOCX]

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/ so sprievodcom [ PDF]

Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím [ DOCX]

Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 01.08.2023

Tlačiť