Dotácie pre deti

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ PDF]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ DOCX]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ PDF]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ DOCX]

Pri predložení žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Tlačivá predkladané žiadateľom k žiadostiam o dotácie: 

Dotácie na stravu:

Dotácie na školské potreby:

Tlačivá predkladané žiadateľom k poskytovaniu a zúčtovaniu dotácie na stravu: 

Tlačivá k dotácii na stravu predkladané zákonným zástupcom dieťaťa:  

Tlačivá k dotácii na stravu predkladané zákonným zástupcom dieťaťa z Ukrajiny: 


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 29.12.2022

Tlačiť