Dotácie pre deti

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ PDF]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ DOCX]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ PDF]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ DOCX]

Tlačivá k žiadostiam o dotácie a k poskytovaniu dotácie: 

Dotácie na stravu:

Dotácie na školské potreby:

Tlačivá predkladané zákonným zástupcom dieťaťa:  

Tlačivá predkladané zákonným zástupcom dieťaťa z Ukrajiny: 


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 08.07.2022

Tlačiť