Príplatok k prídavku na dieťa

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 07.12.2021

Tlačiť