9.1.2023 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 1


Časovo uzavretá výzva v termíne od 9. 1. 2023 do 3. 2. 2023

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 1 ako partnerská organizácia (PO) pre všetky okresy SR.

Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava

osobné doručenie podania (podateľňa): Župné nám. 5-6, 811 03 Bratislava

 

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 1 – NEOTVÁRAŤ

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na adrese: fead@upsvr.gov.sk 


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.01.2023

Tlačiť