Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Podávanie Ročných výkazov plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 - informácia

Zamestnávatelia v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú povinnosť podať Ročný výkaz plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok (§ 63 ods. 5, § 64 ods. 9 a § 65 ods.1).

Z uvedeného vyplýva splnenie tejto povinnosti pre zamestnávateľa za rok 2020 do 31.3.2021.

Dávame však do Vašej pozornosti, že počas trvanie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorý je  vyhlásený vládou Slovenskej republiky  v súvislosti  s ochorením COVID -19,  sa tento termín predlžuje do 30. júna 2021.

Vzhľadom na uvedené, odporúčame zamestnávateľom sledovať web stránku, kde bude v prípade zmien táto informácia aktualizovaná. 

Dátum vytvorenia stránky: 14.01.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac