Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnávanie občanov so ZP

Vážení zamestnávatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 8.1.2024 bol nasadený do produkcie nový modul na portáli  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, prostredníctvom ktorého budete preukazovať splnenie zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť – zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, resp. náhradné plnenie za rok 2023 je nevyhnutné splniť najneskôr do 31.3.2024.

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023  je možné predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, časť Zamestnávateľ (návody na prihlásenie, modul RV, import a export dát nájdete na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/sluzby-zamestnanosti/).


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2009
Dátum aktualizácie: 12.01.2024

Tlačiť