Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Prečo využiť pri výbere štúdia www.istp.sk

Základom informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania je najmä poskytovanie informácií o druhoch povolaní, o predpokladoch a požiadavkách na výkon povolania. Význam pri tom má využitie bezplatného a voľného prístupu  na internetovú stránku www.istp.sk v priestoroch informačno-poradenského strediska.

Žiaci základných a stredných škôl si na nej majú možnosť za pomoci zamestnanca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyprofilovať vhodné štúdium a získať informácie napríklad:

  • aké štúdium si môžu vybrať (vhodné odbory),
  • o možnostiach štúdia, v ktorých sa môžu pripraviť na vyprofilované povolanie,
  • o školách, ktoré ich na vybrané zamestnanie pripravia,
  • o priemernej mzde, ktorú môžu zarobiť a oblasť, do ktorej zamestnanie patrí alebo aj o vhodnosti vyprofilovaného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,
  • o možnosti výberu pracovnej pozície cez kartotéku zamestnaní, v ktorej sa prostredníctvom rozsiahlej databázy môžu oboznámiť s kompletným popisom jednotlivých pracovných činností a podmienok, vrátane zdravotného a duševného zaťaženia, s ktorým sa ako budúci zamestnanec stretne pri výkone danej práce a ďalších výhodách využitia www.istp.sk  pri rozhodovaní sa ohľadom profesijnej kariéry,
  • o možnosti získať predstavu o rôznych profesiách a ich pracovných podmienkach aj prostredníctvom informačných videí, ktoré im tiež uľahčia výber ďalšieho vhodného štúdia alebo prvého zamestnania.   

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 26.10.2022

Tlačiť