Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Chcete si otestovať svoje jazykové zručnosti?

Portál Kariéra.sk Vám prináša možnosť  komplexného otestovania jazykových zručností písania, čítania a počúvania v angličtine alebo nemčine prostredníctvom http://kariera.zoznam.sk/index.php?page=test-home-front .

  • Vyplnenie testu trvá cca 45 minút so všetkými jeho zložkami.
  • Vďaka komplexnému otestovaniu je respondent naozaj pridelený do zodpovedajúcej úrovne, ktorá je preňho najvhodnejšia.
  • Test sa skladá z troch čast.
  • Písanie sa skladá z dvoch častí - Gramatika a Slovná zásoba.
  • Počúvanie obsahuje dve audio nahrávky a po vypočutí otázky na odpovedanie.
  • Čítanie obsahuje text a otázky na vypracovanie.
  • Pre dosiahnutie toho najlepšieho výsledku si môžete test samozrejme zopakovať, no otázky sa pri každom pokuse menia.
V prípade, že zamestnávateľ vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, výsledok jazykového testu priložte k Vášmu životopisu a zašlite potenciálnemu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o zamestnanie.

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 23.06.2015

Tlačiť