Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Umiestňovací príspevok integračnému podniku - § 53f

S účinnosťou od 1. 1. 2023 bol „Umiestňovací príspevok integračnému podniku“ podľa § 53f zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) z tohto zákona vypustený.

Ako „Umiestňovací príspevok“ bol vložený pod § 19a do zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovanie vyrovnávacieho príspevku sa považuje za aktívne opatrenie na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2019
Dátum aktualizácie: 02.02.2023

Tlačiť