Poučenia

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kúpu pomôcky

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Poučenie vo veci peňažného príspevku na opravu pomôcky

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Poučenie vo veci peňažného príspevku na opatrovanie

Poučenie vo veci peňažného príspevku na osobnú asistenciu

Poučenie vo veci peňažného príspevku na prepravu

Poučenie vo veci peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu a peňažného príspevku na úpravu garáže

Poučenie vo veci peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla

Poučenie vo veci peňažného príspevku na úpravu pomôcky

Poučenie vo veci peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky

Poučenie vo veci preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom (ďalej len "preukaz") a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len "parkovací preukaz")


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.08.2015
Dátum aktualizácie: 02.07.2018

Tlačiť