Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Voľné miesta pri výkone práce vo verejnom záujme

Lektor vzdelávania na tému „Komunikácia so špecifickými skupinami klientov – marginalizované skupiny“, v rámci Národného projektu Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Manažér riadenia výdavkov v rámci koordinácie národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“

 

viac

 

Psychológ/psychologička v rámci koordinácie národného projektu „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Sociálny/a pracovník/pracovníčka v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Pedagóg / pedagogička/právnik/ právnička v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“

 

viac

 

Metodik v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“

 

viac

 

Technik prevádzky IT

 

viac

 

lektor/lektorka – vzdelávania: „Pedagogické poradenstvo pre jednotlivca rodinu“

 

viac

 

lektor/lektorka – „Vzdelávanie asistentov/asistentiek rodinných poradní“

 

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci koordinácie národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“

 

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci koordinácie národného projektu „Chyť sa svojej šance“

 

viac

 

Tlačiť