Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v stálej a dočasnej štátnej službe sú zverejnené na potráli  https://open.slovensko.sk

Link na výberové konania:   https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2010
Dátum aktualizácie: 04.09.2017

Tlačiť