Prídavok na dieťa

žiadosť o prídavok na dieťa [ PDF 780.1 kB]

žiadosť o prídavok na ďalšie dieťa [ PDF 125.4 kB]

žiadosť o zvýšený prídavok na dieťa [ PDF 515.5 kB]  Žiadosť je určená výhradne pre poberateľov prídavku v inom členskom štáte EU.  

potvrdenie o návšteve školy [ PDF 394.9 kB]

"Potvrdenie o návšteve školy" - preklad tlačiva:

a/ anglický jazyk           Potvrdenie - preklad anglický jazyk [DOCX 51.8 kB]

b/ francúzsky jazyk       Potvrdenie - preklad francúzsky jazyk [DOCX 70.0 kB]

c/ maďarský jazyk         Potvrdenie - preklad maďarský jazyk [DOCX 62.3 kB]

d/ nemecký jazyk          Potvrdenie - preklad nemecký jazyk [DOCX 51.0 kB]

e/ španielsky jazyk       Potvrdenie - preklad španielsky jazyk [DOCX 58.5 kB]

f/  taliansky jazyk          Potvrdenie - preklad taliansky jazyk [DOCX 53.8 kB]

potvrdenie o návšteve SOŠ PZ [ PDF 30.6 kB]

oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa [ PDF 430.2 kB]

lekársky nález na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF 199.1 kB]

žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF 127.7 kB]

poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ PDF 213.9 kB]

vyhlásenie o bydlisku [ PDF 256.8 kB]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF 214.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 07.10.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac