Prídavok na dieťa

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o prídavok na dieťa [ DOCX 108.7 kB]

Žiadosť o prídavok na dieťa [ PDF 694.0 kB]

Žiadosť o prídavok na ďalšie dieťa [ DOC 32.5 kB]

Žiadosť o prídavok na ďalšie dieťa [ PDF 125.4 kB]

Žiadosť o zvýšený prídavok na dieťa [ DOCX 98.0 kB]  (žiadosť je určená výhradne pre poberateľov prídavku v inom členskom štáte EÚ)

Žiadosť o zvýšený prídavok na dieťa [ PDF 658.6 kB] (žiadosť je určená výhradne pre poberateľov prídavku v inom členskom štáte EÚ)  

Potvrdenie o návšteve školy [ PDF 394.9 kB]

"Potvrdenie o návšteve školy" - preklad tlačiva:

a/ anglický jazyk           Potvrdenie - preklad anglický jazyk [ DOCX 51.8 kB]

b/ francúzsky jazyk       Potvrdenie - preklad francúzsky jazyk [ DOCX 70.0 kB]

c/ maďarský jazyk         Potvrdenie - preklad maďarský jazyk [ DOCX 62.3 kB]

d/ nemecký jazyk          Potvrdenie - preklad nemecký jazyk [ DOCX 51.0 kB]

e/ španielsky jazyk       Potvrdenie - preklad španielsky jazyk [ DOCX 58.5 kB]

f/  taliansky jazyk          Potvrdenie - preklad taliansky jazyk [ DOCX 53.8 kB]

Potvrdenie o návšteve SOŠ PZ [ PDF 30.6 kB]

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku na účely prídavku na dieťa [ DOCX 39.7 kB]

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku na účely prídavku na dieťa [ PDF 356.3 kB]

Lekársky nález na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF 199.1 kB]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ DOCX 44.5 kB]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF 433.0 kB]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX 31.1 kB]

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF 256.8 kB]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF 214.9 kB]

Žiadosť o odňatie prídavku na dieťa [ DOCX 32.3 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 19.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac