Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
30.11.2012   383/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
383/§ 51/2012 
  Krajská prokuratúra Vranov nad Topľou 
30.11.2012   382/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
382/§ 51/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
30.11.2012   381/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
381/§ 51/2012 
  Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T. 
30.11.2012   380/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
380/§ 51/2012 
  Základná škola Bystré 
30.11.2012   379/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
379/§ 51/2012 
  COOP Jednota,Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 
30.11.2012   378/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
378/§ 51/2012 
  WINTEX, s. r. o. Vranov nad Topľou 
30.11.2012   377/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
377/§ 51/2012 
  Bukóza Holding, a.s. 
22.11.2012   401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT  Zmluva o poskytnutí NFP 401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT
401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
20.11.2012   400/OKMPESF/2012/NP XX/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
400/OKMPESF/2012/NP XX/VT 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
14.11.2012   34/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
34/§ 52a/2012 
  Active sportclub 
13.11.2012   Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestorov  Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestor uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. a § 663 a nasl.Občianského zákonníka
Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestorov 
  Mesto Vranov n.T. 
12.11.2012   Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja  Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja 
  ROBINCO Slovakia s.r.o. 
12.11.2012   Kúpna zmluva-frankovací stroj  KÚPNA ZMLUVA - frankovací stroj
Kúpna zmluva-frankovací stroj 
  ROBINCO Slovakia s.r.o. 
08.11.2012   Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 
  Xepap, spol. s r.o 
31.10.2012   042/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
042/ § 56/ 2012 
  Jaroslav Kačmár 
31.10.2012   05a / §50 - PS / 2011 Dodatok č.4  Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
05a / §50 - PS / 2011 Dodatok č.4 
  LINORA s.r.o. 
31.10.2012   047/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
047/ § 56/ 2012 
  Obec Ondavské Matiašovce 
31.10.2012   048/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
048/ § 56/ 2012 
  PEMANG-VT s.r.o. 
31.10.2012   046/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
046/ § 56/ 2012 
  Anna Kašubjaková 
31.10.2012   045/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
045/ § 56/ 2012 
  Peter Tóth 
31.10.2012   044/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
044/ § 56/ 2012 
  Ing. Martin Vardžik 
31.10.2012   043/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
043/ § 56/ 2012 
  Ľuboš Katona 
31.10.2012   376/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
376/§ 51/2012 
  Ing. Červenák Vladimír - WEBCOM 
31.10.2012   375/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
375/§ 51/2012 
  Molitoris Ján - AUTOMONT 
31.10.2012   374/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
374/§ 51/2012 
  DES-IM 
31.10.2012   373/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
373/§ 51/2012 
  Horvát Ján 
31.10.2012   372/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
372/§ 51/2012 
  Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. 
31.10.2012   371/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
371/§ 51/2012 
  Obec Sačurov 
31.10.2012   370/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
370/§ 51/2012 
  Obec Bystré 
31.10.2012   369/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
369/§ 51/2012 
  Hornozemplínska knižnica 
31.10.2012   368/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
368/§ 51/2012 
  Krajský pozemkový úrad Prešov 
31.10.2012   367/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
367/§ 51/2012 
  Mgr. Jana Bohaničová 
31.10.2012   366/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
366/§ 51/2012 
  EKOSPOL Vranov s.r.o. 
31.10.2012   365/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
365/§ 51/2012 
  Obec Slovenská Kajňa 
31.10.2012   364/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
364/§ 51/2012 
  Bistro DOMINIKA s.r.o. 
31.10.2012   363/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
363/§ 51/2012 
  Bukóza Holding, a.s. 
31.10.2012   362/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
362/§ 51/2012 
  PhDr. Peter Kamenec, PhD. 
31.10.2012   361/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
361/§ 51/2012 
  ROVES, s.r.o. 
31.10.2012   360/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
360/§ 51/2012 
  Obvodný lesný úrad vo Vranove nad Topľou 
31.10.2012   359/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
359/§ 51/2012 
  SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť