Informovanie a komunikácia v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Logo ESF a EFRR s odkazom na EÚ a logo OP ĽZ


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.09.2015
Dátum aktualizácie: 10.09.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac