Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty v programovom období 2021-2027

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus a Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu na Slovensku

v rámci Programu SLOVENSKO

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.eurofondy.gov.sk


 

Národný projekt Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom

Informácie o NP Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom.

 

viac

 

Národný projekt "Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu"

Informácie o NP  Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu.

 

viac

 

Národný projekt „Spoločne hľadáme prácu III.“

Informácie o projekte NP „Spoločne hľadáme prácu III.“

 

viac

 

Národný projekt Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II.

Informácie o NP

 

viac

 

Štátna pomoc

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 01.12.2023
Dátum aktualizácie: 21.03.2024

Tlačiť