Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Kompas Marca Pola

Centrum Euroguidance, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), vydalo publikáciu „Kompas Marca Pola" [ PDF 1.8 MB] s podtitulom „Kariérové poradenstvo pri zahraničných pobytoch".

V tejto publikácii nájdete teoretické i praktické informácie, ale aj cvičenia určené predovšetkým žiakom a študentom, ktorí sa chystajú na zahraničný pobyt. Obsahuje informácie potrebné pri plánovaní a príprave zahraničného pobytu, informácie o sieťach podporujúcich mobilitu, o možnostiach financovania zahraničných pobytov, ale napríklad aj o uznávaní vzdelávania a pod. Zaujímavé informácie, ale aj inšpiráciu ponúkajú rozhovory s účastníkmi študijného, pracovného a dobrovoľníckeho pobytu. Súčasťou publikácie sú aj interaktívne cvičenia, ktoré majú uchádzačov, v spolupráci s výchovným poradcom či iným odborníkom, lepšie pripraviť na zahraničný pobyt. Tieto cvičenia sú spracované aj do pracovných listov, ktoré nájdete v závere publikácie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.06.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac