Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Publikácie - Podnikanie a zamestnanie

 

NP VII-2
Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

https://www.upsvr.gov.sk/ http://www.employment.gov.sk/ / http://www.esf.gov.sk/ 

 

1 - Ekonomické prostredie [ PDF]

2- Podmienky podnikania [ PDF]

3 - Služby zamestnanosti [ PDF]

4 - Základy podnikania [ PDF]

5 - Povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa [ PDF]

6 - Obchodné a občianské právo [ PDF]

7 - Inštitucionálna podpora [ PDF]

Všetky publikácie nájdete v tlačenej podobe na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj jeho pracovisku (okrem úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Bratislavského karaja) v Informačno-poradenskom stredisku


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 12.10.2022

Tlačiť