Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Publikácie - Podnikanie a zamestnanie

 

NP VII-2
Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

www.upsvar.sk / http://www.employment.gov.sk/ / http://www.esf.gov.sk/ 

 

1 - Ekonomické prostredie

2- Podmienky podnikania

3 - Služby zamestnanosti

4 - Základy podnikania

5 - Povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa

6 - Obchodné a občianské právo

7 - Inštitucionálna podpora

Všetky publikácie nájdete v tlačenej podobe na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj jeho pracovisku (okrem úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Bratislavského karaja) v Informačno-poradenskom stredisku


 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac