Bezplatné dlhové poradenstvo

Logo Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu Ľudské zdroje

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (akronym NP BDP)

Národný projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT EÚ.

Obdobie implementácie: 10/2020 – 12/2023

Miesto realizácie národného projektu: v rámci celej Slovenskej republiky

Cieľ národného projektu

Cieľom projektu je prispieť k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Zároveň je cieľom projektu aj postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov vytvoriť predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť ich na nové životné príležitosti a na vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľov.

Pomoc dlžníkom sa poskytuje bezplatne na vysokej odbornej úrovni s ľudským rešpektom ku klientovi tak, aby bola poskytnutá nová šanca človeku bez ohľadu na jeho súčasné ťažkosti. Človek, ktorý sa ocitne v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné poradenstvo, ale takisto aj právne poradenstvo a často krát aj psychologické poradenstvo. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal, čím projekt bude plniť aj úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva.

Kde?

Momentálne sa dlhové poradne nachádzajú v týchto mestách:

 

REGIÓN ZÁPAD: REGIÓN STRED: REGIÓN VÝCHOD:
BDP Bratislava
Župné námestie 5-6

Bratislava
E-mail: bdp.ba@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 678 708
BDP Banská Bystrica
Janka Kráľa 3

Banská Bystrica
E-mail: bdp.bb@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 604 907
BDP Bardejov
Slovenská 1
Bardejov
E-mail: bdp.bj@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 704
BDP Levice
Dopravná 14
Levice
E-mail: bdp.lv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 908 503
BDP Banská Štiavnica
SNP 122
Žiar nad Hronom
E-mail: bdp.bs@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 151
BDP Košice
Štúrova 7

Košice
E-mail: bdp.ke@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 110 218   
BDP Nitra
Coboriho 2007/9

Nitra
E-mail: bdp.nr@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 098 607
BDP Lučenec
Martina Rázusa 295/13
Lučenec
E-mail: bdp.lc@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 932
BDP Michalovce
Námestie Slobody 7
Michalovce
E-mail: bdp.mi@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 079
BDP Nové Zámky
M. R. Štefánika 45
Nové Zámky
E-mail: bdp.nz@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 512
BDP Zvolen
Námestie SNP 98/2

Zvolen
E-mail: bdp.zv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 101 946   
BDP Poprad
Karpatská 7
Poprad
E-mail: bdp.pp@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 953
BDP Trenčín
Dolný Šianec 1

Trenčín
E-mail: bdp.tn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 605 200 
BDP Žilina
Republiky 1050/14
Žilina
E-mail: bdp.za@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 243
BDP Prešov
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
E-mail: bdp.po@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 801 411
BDP Trnava
Paulínska 17
Trnava
E-mail: bdp.tt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 554 
BDP Rožňava
Šafárikova 22
Rožňava
E-mail: bdp.rv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 335
BDP Spišská Nová Ves
Odborárov 51
Spišská Nová Ves
E-mail: bdp.sn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 451
BDP Trebišov
M. R. Štefánika 176
Trebišov
E-mail: bdp.tv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 021
BDP Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5
Vranov nad Topľou
E-mail: bdp.vt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 911 859

      

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok     8:00-12:00     13:00-15:00                                               

Utorok         8:00-12:00     13:00-15:00

Streda         8:00-12:00     13:00-17:00

Štvrtok        8:00-12:00     13:00-15:00 

Piatok         8:00-12:00  


Kontaktujte dlhovú poradňu a dohodnite si termín stretnutia
Viac informácií môžete nájsť aj stránke www.pomahamedlznikom.sk

Logo Pomáhame dlžníkom


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2021
Dátum aktualizácie: 19.04.2022

Tlačiť