Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Bezplatné dlhové poradenstvo

Logo Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu Ľudské zdroje

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (akronym NP BDP)

Národný projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT EÚ.

Obdobie implementácie: 10/2020 – 12/2023

Miesto realizácie národného projektu: v rámci celej Slovenskej republiky

Cieľ národného projektu

Cieľom projektu je prispieť k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Zároveň je cieľom projektu aj postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov vytvoriť predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť ich na nové životné príležitosti a na vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľov.

Pomoc dlžníkom sa poskytuje bezplatne na vysokej odbornej úrovni s ľudským rešpektom ku klientovi tak, aby bola poskytnutá nová šanca človeku bez ohľadu na jeho súčasné ťažkosti. Človek, ktorý sa ocitne v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné poradenstvo, ale takisto aj právne poradenstvo a často krát aj psychologické poradenstvo. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal, čím projekt bude plniť aj úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva.

Kde?

Momentálne sa dlhové poradne nachádzajú v týchto mestách:

 

VÚC Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín: VÚC Banská Bystrica, VÚC Žilina: VÚC Košice, VÚC Prešov:
BDP Bratislava
Župné námestie 5-6

Bratislava
E-mail: bdp.ba@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 678 708
BDP Banská Bystrica
Janka Kráľa 3

Banská Bystrica
E-mail: bdp.bb@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 604 907
BDP Bardejov
Slovenská 1
Bardejov
E-mail: bdp.bj@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 704
BDP Dunajská Streda
Alžbetínske námestie 1194/1
Dunajská Streda
E-mail: bdp.ds@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 101 535
BDP Banská Štiavnica
SNP 122
Žiar nad Hronom
E-mail: bdp.bs@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 151
BDP Humenné
Námestie Slobody 25
Humenné
E-mail: bdp.he@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 913 587
BDP Galanta
Mierové námestie 2
Galanta
E-mail: bdp.ga@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 651 690
BDP Brezno
Rázusova 51
Brezno
E-mail:bdp.br@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 654 116
BDP Kežmarok
Mučeníkov 4

Kežmarok
E-mail: bdp.kk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 904   
BDP Komárno
Župná č. 14
Komárno
E-mail: bdp.kn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 776 265
BDP Čadca
Palárikova 2657
Čadca
E-mail: bdp.ca@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 837 685
BDP Košice
Štúrova 7

Košice
E-mail: bdp.ke@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 110 218   
BDP Levice
Dopravná 14
Levice
E-mail: bdp.lv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 908 503
BDP Dolný Kubín
Radlinského 1735/29
Dolný Kubín
E-mail: bdp.dk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0948 206 911
BDP Michalovce
Námestie Slobody 7
Michalovce
E-mail: bdp.mi@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 079
BDP Malacky
Záhorácka č. 5940/28
Malacky
E-mail: bdp.ma@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 648 934
BDP Liptovský Mikuláš
Kpt. Nálepku 10
Liptovský Mikuláš
E-mail: bdp.lm@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 108 262
BDP Poprad
Karpatská 7
Poprad
E-mail: bdp.pp@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 953
BDP Nitra
Coboriho 2007/9

Nitra
E-mail: bdp.nr@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 098 607
BDP Lučenec
Martina Rázusa 295/13
Lučenec
E-mail: bdp.lc@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 932
BDP Prešov
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
E-mail: bdp.po@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 801 411
BDP Nové Mesto nad Váhom
Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
E-mail: bdp.nm@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 778 389
BDP Martin
Námestie SNP 928

Martin
E-mail: bdp.mt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 656 412 
BDP Rožňava
Šafárikova 22
Rožňava
E-mail: bdp.rv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 335
BDP Nové Zámky
M. R. Štefánika 45
Nové Zámky
E-mail: bdp.nz@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 512
BDP Námestovo
Hviezdoslavovo námestie 213
Námestovo
E-mail: bdp.no@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 778 430
BDP Spišská Nová Ves
Odborárov 51
Spišská Nová Ves
E-mail: bdp.sn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 451
BDP Partizánske
Februárová č. 152/1
Partizánske
E-mail: bdp.pe@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 696 919
BDP Revúca
Jilemnického 92/36
Revúca
E-mail: bdp.ra@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 650 555
BDP Stará Ľubovňa
Námestie Sv. Mikuláša 5
Stará Ľubovňa
E-mail: bdp.sl@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 661 495
BDP Pezinok
Šancová 2
Pezinok
E-mail: bdp.pk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 654 816
BDP Rimavská Sobota
Čerenčianska 22
Rimavská Sobota
E-mail: bdp.rs@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 908 711
BDP Stropkov
Matice Slovenskej 899
Stropkov
E-mail: bdp.sp@upsvr.gov.sk
Tel.: 0903 854 856
BDP Piešťany
Teplická 4
Piešťany
E-mail:bdp.pn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 910 020
BDP Ružomberok
Hrabovská cesta 1A
Ružomberok
E-mail: bdp.rk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 660 745
BDP Trebišov
M. R. Štefánika 176
Trebišov
E-mail: bdp.tv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 021
BDP Považská Bystrica
Námestie A. Hlinku 29
Považská Bystrica
E-mail: bdp.pb@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 776 147
BDP Veľký Krtíš
J. A. Komenského 1
Veľký Krtíš
E-mail: bdp.vk@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 658 200
BDP Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5
Vranov nad Topľou
E-mail: bdp.vt@upsvr.gov.sk 
Tel.: 0907 100 923
BDP Prievidza
Košovská cesta 1
Prievidza
E-mail: bdp.pd@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 653 999
BDP Zvolen
Námestie SNP 98/2
Zvolen
E-mail: bdp.zv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 101 946
 
BDP Senica
Štefánikova 698/7
Senica
E-mail: bdp.se@upsvr.gov.sk
Tel.: 0915 837 742

BDP Žilina
Republiky 1050/14
Žilina
E-mail: bdp.za@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 243
 
BDP Topoľčany
17. novembra 2304 
Topoľčany
E-mail: bdp.to@upsvr.gov.sk
Tel.: 0918 479 496
   
BDP Trenčín
Dolný Šianec 1
Trenčín
E-mail: bdp.tn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 605 200
   
BDP Trnava
Paulínska 17
Trnava
E-mail: bdp.tt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 554
   

      

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok     8:00-12:00     13:00-15:00                                               

Utorok         8:00-12:00     13:00-15:00

Streda         8:00-12:00     13:00-17:00

Štvrtok        8:00-12:00     13:00-15:00 

Piatok         8:00-12:00  


Kontaktujte dlhovú poradňu a dohodnite si termín stretnutia
Viac informácií môžete nájsť aj stránke www.pomahamedlznikom.sk

Logo Pomáhame dlžníkom


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2021
Dátum aktualizácie: 09.11.2022

Tlačiť