Ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku od 1.1.2022

Na rokovaní vlády SR bol dňa 8.12.2021 schválený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa dňom 1. januára 2022 ruší poskytovanie pandemického rodičovského príspevku. Pandemický rodičovský príspevok bude za mesiac december 2021 (posledný mesiac, za ktorý príspevok patrí) naposledy vyplatený v mesiaci január 2022. Nárok na pandemický rodičovský príspevok zaniká automaticky bez vydania písomného rozhodnutia zo strany platiteľa – úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Dátum vytvorenia stránky: 09.12.2021

Tlačiť