Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Priemerný bežný výdavok na nasledujúci rok

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v Centrách pre deti a rodiny zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci rok 2022 je vo výške 20 991 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v Centrách pre deti a rodiny zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci rok 2021 je vo výške 19 269 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v Centrách pre deti a rodiny zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci rok 2020 je vo výške 17 649 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v Centrách pre deti a rodiny zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci rok 2019 je vo výške 16 871 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v Centrách pre deti a rodiny zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci rok 2018 je vo výške 14 632 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2017 je vo výške 13 617 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2016 je vo výške 12 838 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2015 je vo výške 12 442 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2014 je vo výške 11 940 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2013 je vo výške 11 527 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2012 je vo výške 11 116 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2011 je vo výške 10 996 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2010 je vo výške 10 707 €.

Výška priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok 2009 je vo výške 10 214 €.


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.02.2012
Dátum aktualizácie: 31.10.2023

Tlačiť