Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.10.2018
Dátum aktualizácie: 12.06.2019

Tlačiť