Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Plán zabezpečenia vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2021
Dátum aktualizácie: 28.06.2023

Tlačiť