Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
10.01.2012   001/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
001/§56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
31.12.2012   002/§ 49a/2012  DOHODA o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
002/§ 49a/2012 
  CORADO, s.r.o. 
30.01.2012   002/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
002/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  AB mont s.r.o. 
30.01.2012   003/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
003/§56/2012 
8963,67 [$€-41B]  TJ Druţstevník Merník 
30.01.2012   004/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
004/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
27.09.2012   005/ § 56/ 2011 D2  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
005/ § 56/ 2011 D2 
  Ing. Miroslav Popovič 
30.01.2012   005/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
005/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   006/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
006/§56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Bc. Helena Voţňáková – ART diela 
30.01.2012   007/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
007/§56/2012 
12411,23 [$€-41B]  EKON-SES , s.r.o. 
30.01.2012   008/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
008/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Viera Jenčová 
30.01.2012   009/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
009/§56/2012 
33096,63 [$€-41B]  surfin s.r.o 
27.03.2012   01 / § 50a - PS / 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
01 / § 50a - PS / 2012 
  EL PRO KAN, s.r.o. 
06.02.2012   01/§ 53/2012  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01/§ 53/2012 
4050,00 [$€-41B]  Pohlod Jozef 
31.01.2012   01/§50-PS/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
01/§50-PS/2012 
  Marián Čakurda 
31.01.2012   01/§50j/2012 NP/R  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j
01/§50j/2012 NP/R 
  Obec Kladzany 
31.01.2012   01/§57/2012/NP II-2/B  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím
01/§57/2012/NP II-2/B 
  Mgr. Marián KUREČKO 
30.01.2012   01/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
01/§59/2012 
7963,80 [$€-41B]  3ML, S.R.O. 
31.12.2012   01/2013  Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013
01/2013 
  Peter Horňak - SHR 
06.02.2012   01/B/§ 46/ zUoZ/2012  D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
01/B/§ 46/ zUoZ/2012 
  Akadémia vzdelávania, pobočka Vranov nad Topľou 
28.02.2012   010/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
010/§ 56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
28.02.2012   011/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
011/§ 56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Mária Jakubková - METALMONT 
28.02.2012   012/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
012/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Lucia Ruščinová 
28.02.2012   013/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
013/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Mária Beľanová – Kaderníctvo Maja 
02.03.2012   014/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
014/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Anna Baranová - TEKOL. 
29.03.2012   015/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
015/§ 56/2012 
  Mária Jakubková - METALMONT 
29.03.2012   016/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
016/§ 56/2012 
  KLUB KRÉDO s.r.o 
29.03.2012   017/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
017/§ 56/2012 
  APOLONIA – centrum prevencie a liečby s.r.o 
29.03.2012   018/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
018/§ 56/2012 
  Obecný podnik sluţieb s.r.o. Bystré 
29.03.2012   019/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
019/§ 56/2012 
  BUSINESS AND FINANCIAL PLANNERS, S.R.O. 
27.03.2012   02 / § 50a - PS / 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
02 / § 50a - PS / 2012 
  Juraj Hudák 
06.02.2012   02/§ 53/2012  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
02/§ 53/2012 
  Piatáková Kvetoslava, Mgr. 
16.02.2012   02/§ 57/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
02/§ 57/2012 
  Boţena CAPKOVÁ 
29.02.2012   02/§50-PS/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
02/§50-PS/2012 
  Ondrej Soták 
01.04.2012   02/§50j/2012  D O H O D A č. 2 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
02/§50j/2012 
0,00 [$€-41B]  Mesto Vranov nad Topľou 
16.02.2012   02/§57 / 2011 - Dodatok č.2  Zmena ustanovení dohody
02/§57 / 2011 - Dodatok č.2 
  Bc. Agáta Miklošová 
29.02.2012   02/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
02/§59/2012 
9205,00 [$€-41B]  Mária Jakubková - METALMONT 
11.10.2012   02/B/§ 46/ zUoZ/2012  D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
02/B/§ 46/ zUoZ/2012 
4400,00 [$€-41B]  Bc. Peter Franko - FORMATON 
16.10.2012   02/B/§ 46/ zUoZ/2012 D1  Dodatok k dohode o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
02/B/§ 46/ zUoZ/2012 D1 
  Bc. Peter Franko - FORMATON 
26.04.2012   020/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
020/ § 56/ 2012 
  Anna Mižovova, fyzická osoba 
26.04.2012   021/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
021/ § 56/ 2012 
  Bc. Helena Vožňáková – ART diela 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť