Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku  v rámci národného projektu „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 02.05.2024 bolo zverejnené  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku (2/2024/§ 19 – IP) v rámci národného projektu „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávneným žiadateľom národného projektu je integračný podnik v zmysle § 12 zákona o sociálnej ekonomike v rámci celého územia SR.

Integračné podniky si môžu v prípade záujmu predkladať žiadosti o poskytnutie príspevkov na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou prostredníctvom dvoch opatrení:

Opatrenie 1 - Poskytovanie vyrovnávacieho príspevku integračnému podniku v zmysle § 19b zákona o sociálnej ekonomike - pozri Opatrenie 1 – prílohy.

Opatrenie 2 – Poskytovanie umiestňovavcieho príspevku integračnému podniku podľa § 19a zákona o sociálnej ekonomike - pozri Opatrenie 2 – prílohy.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.04.2024
Dátum aktualizácie: 02.05.2024

Tlačiť