Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo zverejnené Oznámenie o možnosti  predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike, realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.03.2024
Dátum aktualizácie: 07.03.2024

Tlačiť