Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Podaktivita 3 „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“ - možnosť podávania žiadostí od 07.02.2024

Oznámenie-podaktivita 3 - aktualizácia č.1 [ PDF]

Žiadosť-podaktivita 3 [ XLSX]

Evidencia dochádzky opatrovateľky_podaktivita 3 [ XLSX]

Pracovný výkaz opatrovateľky_podaktivita 3 [ XLSX]

Žiadosť o úhradu platby_podaktivita 3 [ DOC]

Podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ - možnosť podávania žiadostí od 04.03.2024

Oznámenie-podaktivita 2 [ PDF]

Žiadosť-podaktivita 2 [ XLSX]

 

Dňa 1.3.2024 v čase od 8:30 bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, realizovať informačný seminár k národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby. 

Prezentácia v rámci informačného semináru bude členená na dve časti:

  1. Informácie k činnostiam a predkladaným dokumentom, ktoré poskytovateľom  opatrovateľskej služby vyplývajú pred zapojením sa do NP (ktoré vyplývajú z Oznámenia k podaktivite č.2)
  2. Informácie k činnostiam a predkladaným dokumentom, ktoré poskytovateľom opatrovateľskej služby vyplývajú po zapojení sa do projektu (po podpise Dohody o poskytnutí finančného príspevku s úradom práce).
Predmetný informačný seminár bude realizovaný online formou. V prípade záujmu o pripojenie sa napíšte e-mail na: Jana.Horvathova@upsvr.gov.sk

 

Dátum vytvorenia stránky: 07.02.2024
Dátum aktualizácie: 29.02.2024

Tlačiť