Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie v rámci BSK

KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie v rámci BSK

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023.

Z dôvodu ukončovania Regionálneho projektu 2019 REPAS+ a KOMPAS+ v Bratislavskom samosprávnom kraji, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na kompetenčné kurzy (KOMPAS+) pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislavskom samosprávnom kraji sa už aktuálne neprijímajú nové požiadavky na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz (KOMPAS+) vyplnené na formulároch, ktoré boli dostupné v dokumentoch na stiahnutie pred 09.10.2023.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.08.2021
Dátum aktualizácie: 01.02.2024

Tlačiť