Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zákon o službách zamestnanosti

Aktuálne znenie zákona o službách zamestanosti [ PDF] (Zákon č.5/2004 Z.z.)

§ 69 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sa vykonáva vyhláškou č. 31/2004 [ PDF]

§ 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti sa vykonáva vyhláškou č. 44/2004 [ PDF] 

Dátum vytvorenia stránky: 03.12.2009
Dátum aktualizácie: 12.10.2022

Tlačiť