Postup pri podávaní žiadostí na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas COVID-19

Postup pri podávaní žiadostí na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas mimoriadnej situácie pri šírení ochorenia COVID-19.

Ako podávať v tomto krízovom režime žiadosti o:

  • pomoc v hmotnej núdzi
  • náhradné výživné
  • štátne sociálne dávky

 

Dátum vytvorenia stránky: 11.05.2020

Tlačiť