Rodinné dávky podľa koordinačných predpisov

UPOZORNENIE

Skrátenie spätnej výplaty prídavku na dieťa v Nemecku zo 4 rokov na 6 mesiacov

Sociálne veci a rodina

viac

 

Informácia pre zamestnávateľov pracovníkov z iných štátov EÚ

Sociálne veci a rodina

viac

 

Ste rodičom dieťaťa a pracujete v EÚ?

Ste rodičom dieťaťa a pracujete alebo žijete v inom štáte EÚ? Potom práve vám sú určené nasledujúce informácie o tom, právne predpisy ktorého štátu sa na vás vzťahujú a ktorý štát vám bude vyplácať rodinné dávky (v zmysle legislatívy EÚ Nariadenia Rady (EHS) č. 883/2004 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009).

Sociálne veci a rodina

viac

 

Rodičovský príspevok pre zamestnaných v EÚ

Sociálne veci a rodina

viac

 

Nárok na RD v SR pre občanov štátov EÚ zamestnaných na Slovensku

Sociálne veci a rodina

viac

 

Rodinné dávky v Rakúsku

Sociálne veci a rodina

viac

 

Užitočné stránky

Základné informácie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, právne predpisy a určovanie uplatniteľnej legislatívy.

Sociálne veci a rodina

viac

 

Dôležité informácie

Sociálne veci a rodina

viac

 

Riešenie najčastejších životných situácií

Sociálne veci a rodina

viac

 

Tlačiť