Výsledky vyhľadávania

Konferencia 5.Dni primárnej pediatrie_10.9. - 12.9.2021

...Pozvanie na aktívnu účasť na konferencii 5. Dni primárnej pediatrie prijala od Krajskej pediatričky BBSK MUDr. Andrei Černianskej ...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

...Zmeny od 15.10.2020 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19 Dňa 15.10.2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie...

(Rubrika)  

viac

 

Kto je ďalší_Kniha o filme

...Koordinátorka ODPN z Vranova nad Topľou PaedDr. Janka Stašková poslala článok o knihe k filmu "Kto je ďalší". "Kto je ďalší...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

ÚPSVaR Prešov_kampaň „Na ceste z chudoby, (Ne)nechajme deti žobrať"

...Koordinátorka ODPN z územného obvodu Prešov PhDr. Martina Kormošová, PhD. zrealizovala v roku 2023 preventívnu kampaň v...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 15.09.2023

...Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č....

(Článok)  

viac

 

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP

...Od 9.5.2022 sa zavádza elektronická služba podania informačnej karty prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy...

(Článok)  

viac

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

...POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI SZÚ Nový portál uľahčí...

(Článok)  

viac

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

...Dňa 01.01.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

(Článok)  

viac

 

BREXIT - zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

... Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci s registrovaným právom na pobyt v Slovenskej...

(Článok)  

viac

 

Agentúry dočasného zamestnávania

...POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI ADZ Nový portál uľahčí...

(Článok)  

viac

 

Agentúry podporovaného zamestnávania

...POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI APZ   Nový portál...

(Článok)  

viac

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2023

...UPOZORNENIE Od 25.03.2024 budú na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk nasadené nové elektronické formuláre...

(Článok)  

viac

 

multiporadnik.pl
">multiporadnik.pl"><< multiporadnik.pl">multiporadnik.pl">< | multiporadnik.pl">multiporadnik.pl">1 | 2 | > >>

Tlačiť

 
Voľné pracovné miesta
Dlhové poradenstvo
ISO 9001

Zaujímavé linky