Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

 


Projekt „Prvá pomoc" sa opätovne mení v prospech zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO. Rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o:

 

  • zamestnávateľov, ktorí začali podnikať najneskôr k 1. októbru 2021

 

  • SZČO, ktorí začali podnikať najneskôr k 1. októbru 2021.

 

Taktiež sa rozširuje okruh podporených zamestnancov o tých, ktorí nastúpili do pracovného pomeru najneskôr k 1. októbru 2021.

 

Uvedené platí pre žiadosti, resp. výkazy doručené už za október 2021, ktoré sú zverejnené na stránke www.slovensko.sk a www.pomahameludom.sk.

 

Výrazne sa znižuje aj administratívna záťaž pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku. Nebudú musieť podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok formou vyhlásenia, ktoré bude súčasťou výkazov pre priznanie príspevku. Žiadateľ zaslaním výkazu pre priznanie príspevku potvrdí, že sa oboznámil a súhlasí so zmenenými podmienkami, ktoré schválila vláda SR Uznesením č. 646/2021. 

Dátum vytvorenia stránky: 09.02.2021
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť