Výsledky vyhľadávania

Pozor zmena od 1.9.2018

...Informácia o zákone č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných...

(Článok)  

viac

 

Zverejnenie zadávania zákazky 1

...Detský domov, Istebné 144, Istebné 027 53, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm.a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" Aktivita č. 2 - príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v zmysle § 54

... práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí UoZ v súvislosti s implementáciou ...

(Článok)  

viac

 

v zmysle § 51a

... . Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí zamestnávateľov v...

(Článok)  

viac

 

Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

...dodávka elektriny...

(Článok)  

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

...: Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho ...

(Rubrika)  

viac

 

Platnosť povolení na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania

... 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení za povolenia vydané na dobu...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti sociálnych podnikov za rok 2017

...) je povinný poskytovať v zmysle § 50b ods.11 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2017

... poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

(Článok)  

viac

 

5. BREXIT – zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

... a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) k 31. januáru 2020 prestalo byť členom Európskej únie, a to na základe Dohody ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac