Príspevky pri zverení do náhradnej starostlivosti

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi [ DOCX 31.4 kB]

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi [ PDF 235.3 kB]

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi [ DOCX 31.9 kB]

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi [ PDF 286.4 kB]

Žiadosť o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti [ DOCX 36.4 kB]

Žiadosť o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti [ PDF 247.1 kB]

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti [ DOCX 29.4 kB]

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti [ PDF 274.4 kB]

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti [ DOCX 32.9 kB]

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti [ PDF 232.4 kB]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX 31.1 kB]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF 214.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 19.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac