Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
  151/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
151/§ 51/2012 
  Goga Peter 
  150/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
150/§ 51/2012 
  Obec Tovarné 
  149/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
149/§ 51/2012 
  PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. 
02.01.2012   22 / § 50a - PS / 2010  Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
22 / § 50a - PS / 2010 
  JUDr. Darina Breznoščáková 
10.01.2012   001/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
001/§56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
24.01.2012   25/ § 56/ 2010 Dodatok č.1  Zmena ustanovení dohody
25/ § 56/ 2010 Dodatok č.1 
  Mariana Micková 
24.01.2012   19 / § 50a - PS / 2010 Dodatok č.2  Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
19 / § 50a - PS / 2010 Dodatok č.2 
  Ján Kaščák 
24.01.2012   17 / § 50a - PS / 2010 Dodatok č.2  Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržiavania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
17 / § 50a - PS / 2010 Dodatok č.2 
  Ján Kaščák 
25.01.2012   zmluva o poskytovaní stravovania z I0.7.1998 uzatvorená podľa §256. ods.2 Obch.zák. Dodatok č.9  Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní .stravovania z I0.7.1998 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
zmluva o poskytovaní stravovania z I0.7.1998 uzatvorená podľa §256. ods.2 Obch.zák. Dodatok č.9 
  LE CHEQUE DEJE U N ER s.r.o. 
26.01.2012   19/§57 / 2011 - Dodatok č.2  Zmena ustanovení dohody
19/§57 / 2011 - Dodatok č.2 
  Radko TRELLA 
27.01.2012   29 / §50a - PS / 2011 dodatok č.1  D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 29 / §50a - PS / 2011 o
29 / §50a - PS / 2011 dodatok č.1 
  Ingrid Hrehová 
30.01.2012   271 101 300 16/VT Dodatok č.3  Dodatok E. 3 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho finanEnCho prispevku E. 271 101 300 16/VT
271 101 300 16/VT Dodatok č.3 
  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
30.01.2012   161/OKP/2011/NP II-2/B/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 161/OKP/2011/NP II-2/B/VT
161/OKP/2011/NP II-2/B/VT 
  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
30.01.2012   01/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
01/§59/2012 
7963,80 [$€-41B]  3ML, S.R.O. 
30.01.2012   006/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
006/§56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Bc. Helena Voţňáková – ART diela 
30.01.2012   009/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
009/§56/2012 
33096,63 [$€-41B]  surfin s.r.o 
30.01.2012   008/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
008/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Viera Jenčová 
30.01.2012   007/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
007/§56/2012 
12411,23 [$€-41B]  EKON-SES , s.r.o. 
30.01.2012   005/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
005/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   004/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
004/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   003/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
003/§56/2012 
8963,67 [$€-41B]  TJ Druţstevník Merník 
30.01.2012   002/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
002/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  AB mont s.r.o. 
31.01.2012   162/OKP/2011/NP I-2/D/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
162/OKP/2011/NP I-2/D/VT 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
31.01.2012   01/§50j/2012 NP/R  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j
01/§50j/2012 NP/R 
  Obec Kladzany 
31.01.2012   01/§57/2012/NP II-2/B  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím
01/§57/2012/NP II-2/B 
  Mgr. Marián KUREČKO 
31.01.2012   01/§50-PS/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
01/§50-PS/2012 
  Marián Čakurda 
01.02.2012   071/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
071/§ 51/2012 
  Straková Zuzana 
01.02.2012   074/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
074/§ 51/2012 
  JM - Slovakia, s.r.o. 
01.02.2012   073/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
073/§ 51/2012 
  Baranová Anna - TEKOL 
01.02.2012   072/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
072/§ 51/2012 
  Kohútová Janette 
01.02.2012   070/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
070/§ 51/2012 
  3 SOFT Vranov, s.r.o. 
01.02.2012   069/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
069/§ 51/2012 
  ARTS Faschion EUROPE, s.r.o. 
01.02.2012   068/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
068/§ 51/2012 
  Obec Hermanovce nad Topľou 
01.02.2012   067/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
067/§ 51/2012 
  Obec Babie 
01.02.2012   066/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
066/§ 51/2012 
  Capko Metod - METOX 
01.02.2012   065/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
065/§ 51/2012 
  NIKA INTIMA, s.r.o. 
01.02.2012   064/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
064/§ 51/2012 
  Obec Vyšný Žipov 
01.02.2012   063/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
063/§ 51/2012 
  Základná škola Vyšný Žipov 
01.02.2012   062/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
062/§ 51/2012 
  Obec Bystré 
01.02.2012   061/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
061/§ 51/2012 
  Ing. Čech Viliam 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť