Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
09.05.2012   NP VII-2/VT Dodatok č. 6  Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT Dodatpk č. 6
NP VII-2/VT Dodatok č. 6 
83675  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
30.01.2012   009/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
009/§56/2012 
33096,63 [$€-41B]  surfin s.r.o 
28.02.2012   010/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
010/§ 56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
10.01.2012   001/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
001/§56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
30.01.2012   005/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
005/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   004/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
004/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
28.02.2012   011/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
011/§ 56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Mária Jakubková - METALMONT 
30.01.2012   006/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
006/§56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Bc. Helena Voţňáková – ART diela 
30.01.2012   007/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
007/§56/2012 
12411,23 [$€-41B]  EKON-SES , s.r.o. 
29.03.2012   03/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
03/§59/2012 
9205,00 [$€-41B]  Mária Jakubková - METALMONT 
29.02.2012   02/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
02/§59/2012 
9205,00 [$€-41B]  Mária Jakubková - METALMONT 
30.01.2012   003/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
003/§56/2012 
8963,67 [$€-41B]  TJ Druţstevník Merník 
30.04.2012   08/§ 57/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
08/§ 57/2012 
8274,16 [$€-41B]  Jozef BAŠKOVSKÝ 
02.03.2012   014/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
014/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Anna Baranová - TEKOL. 
29.02.2012   07/§ 57/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
07/§ 57/2012 
8274,16 [$€-41B]  Ján FERENC 
29.02.2012   06/§ 57/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
06/§ 57/2012 
8274,16 [$€-41B]  Maroš KLACIK 
29.02.2012   05/§ 57/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
05/§ 57/2012 
8274,16 [$€-41B]  Michal KOŠČ 
29.02.2012   04/§ 57/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
04/§ 57/2012 
8274,16 [$€-41B]  Michal HRICUTA 
28.02.2012   013/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
013/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Mária Beľanová – Kaderníctvo Maja 
28.02.2012   012/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
012/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Lucia Ruščinová 
30.01.2012   008/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
008/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Viera Jenčová 
30.01.2012   002/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
002/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  AB mont s.r.o. 
30.01.2012   01/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
01/§59/2012 
7963,80 [$€-41B]  3ML, S.R.O. 
31.05.2012   06/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
06/§59/2012 
7550,10 [$€-41B]  Vladislavom Kolesárom 
29.03.2012   04/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
04/§59/2012 
5481,60 [$€-41B]  SVATOBOR POD OBLÍKOM, občianske združenie 
30.04.2012   05/§59/2012  D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
05/§59/2012 
5378,20 [$€-41B]  Ing. Monikou EŠTOKOVOU 
11.10.2012   02/B/§ 46/ zUoZ/2012  D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
02/B/§ 46/ zUoZ/2012 
4400,00 [$€-41B]  Bc. Peter Franko - FORMATON 
06.02.2012   01/§ 53/2012  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01/§ 53/2012 
4050,00 [$€-41B]  Pohlod Jozef 
08.03.2012   82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU
82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/VT 
155 375,00 €  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
31.05.2012   51/§50j/2012  D O H O D A č. 50 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
51/§50j/2012 
0,00 [$€-41B]  Obec Rudlov 
30.04.2012   50/§50j/2012  D O H O D A č. 50 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
50/§50j/2012 
0,00 [$€-41B]  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov 
30.04.2012   49/§50j/2012  D O H O D A č. 49 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
49/§50j/2012 
0,00 [$€-41B]  Obec Jasenovce 
30.04.2012   48/§50j/2012  D O H O D A č. 48 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
48/§50j/2012 
0,00 [$€-41B]  Obec Skrabské 
30.05.2012   47/§50j/2012  D O H O D A č. 47 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
47/§50j/2012 
0,00 [$€-41B]  Obec Čierne n. T. 
01.04.2012   46/§50j/2012  D O H O D A č. 46 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
46/§50j/2012 
Obec Giglovce 
01.04.2012   45/§50j/2012  D O H O D A č. 45 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
45/§50j/2012 
Obec Žalobín 
01.04.2012   44/§50j/2012  D O H O D A č. 44 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
44/§50j/2012 
Obec Zámutov 
01.04.2012   43/§50j/2012  D O H O D A č. 43 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
43/§50j/2012 
Obec Vyšný Žipov 
01.04.2012   42/§50j/2012  D O H O D A č. 42 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
42/§50j/2012 
Obec Vyšný Kazimír 
01.04.2012   41/§50j/2012  D O H O D A č. 41 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o
41/§50j/2012 
Obec Vechec 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť